Organisatie:

                       - missie

                       - bestuur

                       - jaarverslagen

 

 

ANBI:  Het Molenhuijs en Waarlandsmolen is een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

             Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

             Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de

             vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.